Stikkord: ‘8mm’

4. september 2010

Format og tekstur, kortfilmopptak.

Tanker rundt kortfilminnspilling på 8mm. [2]