Stikkord: ‘film’

4. september 2010

Format og tekstur, kortfilmopptak.

Tanker rundt kortfilminnspilling på 8mm. [2]